Детството за нас е чудо, а ние вярваме в чудеса!

ДГ „РАДОСТ“- ГАБРОВО

Детството за нас е чудо, а ние вярваме в чудеса!

ДГ „РАДОСТ“- ГАБРОВО

Детството за нас е чудо, а ние вярваме в чудеса!

ДГ „РАДОСТ“- ГАБРОВО

Детството за нас е чудо, а ние вярваме в чудеса!

ДГ „РАДОСТ“- ГАБРОВО

Детството за нас е чудо, а ние вярваме в чудеса!

ДГ „РАДОСТ“- ГАБРОВО

Детството за нас е чудо, а ние вярваме в чудеса!

ДГ „РАДОСТ“- ГАБРОВО

За нас

НИЕ, ЕКИПЪТ НА ДЕТСКА ГРАДИНА „РАДОСТ“ възпитаваме децата с любов и осъзнаваме необходимостта от сериозно професионално отношение, тъй като ние полагаме основите за учене през целия живот. Убедени сме, че чрез сътрудничеството и взаимодействието между детската градина и семейството ще създадем условия за осигуряване на щастливо детство на всяко дете.

За нас, съвременната детска градина може да отговаря на изискванията на времето само тогава, когато в нея работи стабилно социално партньорство, готово да промени света в името на детето. Обединяването на усилията в системата за интеграция и взаимодействие детска градина-семейство-общественост дава възможност на всяко звено да установи своята отговорност чрез пряката ангажираност с децата.

Водени от идеята, че образованието не е просто прилагане на концепция, а осигуряване на градивен процес, педагогическият екип на ДГ „Радост” работим по проект по внедряване на иновативна педагогическа практика – „Проектно – базирано обучение с интегриране на информационни технологии”.

Нашата цел е да постигнем качествено, съвременно и модерно образование. Да поддържаме процес на непрекъснато интегриране и балансирано отношение към практическия опит на детето и теоретичната рефлексия. Процес, при който детето се насочва приоритетно към наблюдения, проучвания, събиране и обработка на информация, експерименти, прогнози, формулиране и доказване на тези, обсъждане и др. Процес на непрекъснато и постоянно взаимодействие с родителите и обществеността – пряко и отдалечено, дистанционно и електронно.

Деца

Групи

Екип

Групи

Пчелица

Калинка

Звездичка

Мики Маус

Слънце

Щурче

Последни новини